Pengenalan PolyGreen POLISAS

Mewujudkan budaya hijau dan melestarikan Politeknik bagi melahirkan pekerja kolar hijau selari dengan matlamat transformasi politeknik serta menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi dan rendah karbon pada tahun 2025.

>> Setting and Infrastructure (SI)

>> Water (WR)

>> Energy and Climate Change (EC)

 >> Waste

>> Transportation (TR)

 

 >> Education

 

Sejarah penubuhan Polygreen POLISAS

  • Telah di tubuhkan pada tahun 2015 selaras dengan pelancaran Blue print Polygreen di Politeknik Merlimau Melaka.
  • En Anuar bin Ismail telah dilantik sebagai Pengurus Polygreen yang pertama.
  • Beliau telah mengikuti bengkel Master Trainer Blueprint Polygreen di Politeknik Merlimau pada 2 – 4 Disember 2014
  • Jawatankuasa dilantik mengikut 10 bidang tumpuan utama seperti dalam perancangan.
  • Banyak aktiviti dan kejayaan yang telah dicapai sehingga kini
  • Pengurus Polygreen sehingga kini

                                2015 – 2017 - En. Anuar bin Ismail

                       2018 – Ogos 2020 - Tn Hj  Che Alias bin Mohd Yusof

                          Sept 2020 - Kini -  En.Anuar bin Ismail

 

Pengurus Polygreen POLISAS

 

TN.HJ MOHD KHASPI BIN KOSNIN

 JK Polygreen 2021